A A A

Maria Grzywak-Kaczyńska, Prof. dr hab.

 

ur. 10 grudnia 1886 r.

zm. 1979 r.

 

 

W swoich wspomnieniach o Prof. Marii Grzywak-Kaczyńskiej pisała Prof. Maria Braun-Gałkowska, że nie uczyła ona studentów jedynie psychologii oraz solidnie pracy badawczej, ale także entuzjazmu, aktywności i zangażowania. Nawiązuje do nowotestamentowego Listu do Rzymian (12,11): "Bądźcie płomiennego ducha" - stwierdzając, że Maria Grzywak-Kaczyńska wpisuję się swoim życiem w to zalecenie. Jej cechą dominującą był właśnie "płomienny duch" i zaangażowanie, widoczne na polu działań społecznych, wdrażania psychologii do praktyki szkolnej, w pracy dydaktycznej i zaagnażowaniu w życie uniwersytetu, a także sprawy osobiste swoich uczniów i przyjaciół. Aktywnie działała w ruchu higieny psychicznej.

 

Studia ukończyła w Szwajcarii. Doktorat uzyskała pod kierunkiem Edouarda Claparede.

 

Po studiach powróciła do Polski, gdzie została pierwszym w kraju psychologiem szklonym, prowadząc badania nad zastosowaniem testów do organizowania pracy szkolnej. Tworzyła m.in. testy inteligencji oraz wdrażałą testy Rorschacha. Zapoczątkowała badania dojrzałości szkolnej i wydała szerg prac na ten temat.

 

W okresie okupacji hitlerowskiej, wykładała w tajnej Szkole Higieny Psychicznej,gdzie uczyła również po zakończeniu okupacji, aż do roku 1952, kiedy Szkoła została zamknięta przez ówczesne władze komunistyczne.

 

W latach 1959 - 1971 pracowała na KUL, wpływając na unowocześnienie studiów psychologicznych.

 

Kierowała tam Katedrą Psychologii Eksperymentalnej, zorganizowała Zakład Psychologii Stosowanej.

 

W roku 1961 uzyskała habilitację w zakresie tworzenia pojęć u dzieci, która jednak nie uzyskała nigdy zatwierdzenia przez komunistyczne władze.

 

W swojej intensywnej pracy badawczej i pedagogicznej skupiała się szczególnie na pojęciu osobowości, dynamizmach rozwoju, teorii integracji, tworzeniu pojęć, zaganieniom myślenia.

 

 

 

Bibliografia


Książki:

Testy i normy do użytku szkół powszechnych, M.Grzywak-Kaczyńska, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1933;

O odraczaniu dzieciom obowiązku szkolnego, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1933;

Powodzenie szkolne a inteligencja, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1935;

Testy w szkole, wyd. PZWS, Warszawa 1960;

Metoda Rorschacha, wyd. PZWL, Warszawa 1967;

Psychologia dla każdego, wyd. PAX, Warszawa 1975, ss. 295;

Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego, M. Grzywak-Kaczyńska, wyd. PAX, Warszawa 1973,1985

Trud rozwoju, wyd. PAX, Warszawa 1988, ss. 85;

Podręcznik do metody Rorschacha, wyd. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 132

 

Inne publikacje:

Zdrowie psychiczne nauczyciela, zbiór Zdrowie Psychiczne, wyd. PWN, Warszawa 1979 r. s. 323-340.

 

Opracowania bibliograficzne:

 

Maria Grzywak-Kaczyńska - uczona i działaczka, M.Braun-Gałkowska Biuletyn Informacyjny KUL, Lublin 1973 nr 2, s. 23-27;

 

Kronika życia i pracy naukowo-dydaktycznej doc. dr hab. Marii Grzywak-Kaczyńskiej, J.Kostrzewski, Roczniki Filozoficzne, zeszyt nr 4, s. 7-22, Lublin 1974;

___________________

Opracowanie: Jacek Romański na podstawie informacji biograficznych na stronach internetowych KUL (zobacz) i in.